3D skenování

Technologie snímání tvaru reálného objektu 3D skenerem do počítačového modelu pro další využití.