Správa dat

Účinná technologie klient/server je nezbytnou podmínkou pro přístup k datům v reálném čase z jiných IT systémů pro pracovní stanice Tebis. Pracovní stanice Tebis lze používat v kombinaci s jinými systémy s použitím doplňků pro správu dat. To integruje systémy pro PDM (řízení dat produktu) a TDM (řízení dat nástroje) do vašeho prostředí Tebis a zajistí lepší správu dat.

Vedle doplňkových funkcí Tebis nabízíme také produktovou řadu klient/server Proleis od společnosti ID GmbH. Pro účinnou správu dat je vhodné připojit pracovní stanice Tebis jako klienty k serveru Proleis, v případě potřeby je možné doplnit instalaci o klienta Proleis a rozšířit server i klienty nejrůznějšími doplňkovými funkcemi. Následně je možné využít doplňkové funkce Tebis a Proleis pro správu dat k organizaci interakce mezi všemi procesními stanicemi, které se podílejí na výrobě. Na základě toho je možné rozšířit plánování a řízení výroby v závislosti na požadavcích společnosti.

Přednosti

Server Connection

Připojení pracovní stanice Tebis jako klienta k serveru Proleis a k serveru Tebis pro správu dat, externí systémy správy nástrojů a / nebo plánování a řízení výroby.

Structure Tree Connection – Proleis

Poskytuje přístup k datové struktuře Proleis ze systému Tebis a zobrazí specifická data pro osobu a projekt. Stav objednávky je indikován pomocí kontrolky semaforu v řízení a plánování výroby.

PDM Splitter – Automatic

Rychlé dělení souborů velkých sestav, např. designů lisovacího nástroje, na jednotlivé soubory pro CAD / CAM.

Job Manager Connection – Proleis

Využití funkce správy dat Proleis v systému Tebis, připrava šablon pro výrobu v modulu Proleis a přímé ukládání výsledných dat Tebis (NC programy, nástroje, NC dokumentace) v modulu Proleis.

Tool Database Management Server

Je požadován pro správu a ukládání dat z externích systémů správy nástrojů. Server komunikuje s pracovními stanicemi Tebis přes doplňkovou funkci připojení na server. Datový server může být opatřen systémy řízení nástroje Walter TDM a Zoller TMS.

Walter TDM Connection

Naváže se online spojení mezi systémem řízení nástrojů Walter TDM a připojenými pracovními stanicemi Tebis pro účely přenosu informací o existujících nástrojích z externí databáze nástrojů a jejich zobrazení ve správě nástrojů Tebis.

Zoller TMS Connection

Naváže se online spojení mezi systémem řízení nástrojů Zoller TMS a připojenými pracovními stanicemi Tebis pro účely přenosu informací o existujících nástrojích z externí databáze nástrojů a jejich zobrazení ve správě nástrojů Tebis.

Proleis Data Management

Nabízíme rozsáhlé softwarové komponenty od společnosti ID GmbH pro server Proleis, klienty Proleis a klienty Tebis pro implementaci řešení správy dat se systémem Proleis. Server a klient Proleis, správa výrobních dat, integrace Tebis, správa konstrukčních dat, archivace, rozhraní systému PDM, rozhraní systému ERP.