Výroba

Speciální balíčky Výroba vám umožní začlenit cenově výhodná a flexibilní pracoviště Tebis do vašeho procesního řetězce CAD/CAM. Pokládají základy pro spolehlivou, automatizovanou a nákladově efektivní výrobu. Tato pracoviště vám poskytnou nejen přístup do Správce úloh, který organizuje celou výrobní operaci, využívá NC knihovny s virtuálními modely nástrojů a strojních zařízení, ale i znalosti metod uložených v NC šablonách. Můžete také číst data z jiných systémů, analyzovat geometrie, opravovat modely a doplňovat je drátovými a plošnými geometriemi. V prostředích s vysokou mírou střídání je snadné používat speciální balíčky Výroba v kombinaci se sdílenými doplňky. Může jít např. o obrábění prizmatických dílů nebo o 5 osé obrábění ploch.

Přednosti

Standard

Univerzální pracoviště pro čtení CAD dat, přípravu dílů na následnét12_small procesy a NC simulace v softwaru Tebis a export NC programů pro řídicí systém. Simulace úběru materiálu vám předem ukáže výsledky obrábění, zejména v kritických oblastech. Ideální pro flexibilní použití široké řady doplňků v prostředích s plovoucí sdílenou licencí. Máte přístup ke Správci výrobního postupu a ke všem knihovnám, které jsou integrovány v celkovém procesu.

 

Pro

Cenově výhodné a flexibilní pracoviště pro optimální využití  Tebis ploch a technologiít13_small Správce výrobního postupu. Zahrnuje řadu funkcí pro generování a úpravu náročných drátových modelů a volných plošných geometrií. Kontrolní šablony a možnost automatického opravování křivek vám umožňují přenesení modelů do NC programování v mimořádné kvalitě. Ideálně vhodný pro směnové použití. Lze jej snadno kombinovat s širokou řadou sdílených doplňkových modulů  v prostředích s plovoucí licencí.

 

Obsahuje funkce balíčku Výroba Standard.

Specifikace

 • přístup ke Správci výrobního postupu
 • celá strojní výroba může být simulována, verifikována, dokumentována a distribuována
 • do řídících jednotek strojů
 • standardizace a neustálá optimalizace výroby s průběžnou údržbou knihoven s virtuálními stroji, nástroji a NC šablonami
 • generování, korekce a doplňování křivkových, plošných a síťových geometrií
 • měření, kótování, analýza a strukturování v plošném CAD modelu
 • generování a dělení povrchových plášťů tak, aby byly vhodné pro výrobu
 • tvorba polotovarů
 • příprava geometrií žeber a drážek tak, aby byly vhodné pro výrobu
 • vytváření vodicích, řídicích a okrajových křivek pro NC obrábění
 • rozsáhlé možnosti pro automatizaci a zpracovávání charakteristik