Speciální balíčky výroba

Speciální balíčky Výroba vám umožní začlenit cenově výhodná a flexibilní pracoviště Tebis do vašeho procesního řetězce CAD/CAM. Pokládají základy pro spolehlivou, automatizovanou a nákladově efektivní výrobu. Tato pracoviště vám poskytnou nejen přístup do Správce úloh, který organizuje celou výrobní operaci, využívá NC knihovny s virtuálními modely nástrojů a strojních zařízení, ale i znalosti metod uložených v NC šablonách. Můžete také číst data z jiných systémů, analyzovat geometrie, opravovat modely a doplňovat je drátovými a plošnými geometriemi. V prostředích s vysokou mírou střídání je snadné používat speciální balíčky Výroba v kombinaci se sdílenými doplňky. Může jít např. o obrábění prizmatických dílů nebo o 5 osé obrábění ploch.

Přednosti

tebis software výroba