Prohlížeč

Pro bezpapírový přenos informací od začátku do konce procesního řetězce. Ideální volba pro získání a použití užitečných informací, jako jsou kóty a poznámky pro výpočty přímo z dílu. Lze vybírat různé pohledy na díl. Personál provádějící montáž může zjistit všechny potřebné informace o vyráběných a nakupovaných dílech několika kliknutími. Lze jej rozšířit funkcemi, jako jsou datová rozhraní na další systémy, automatické dělení PDM anebo provázání na stromovou strukturu Proleis.

Přednosti

Standard

t21_smallPro bezpapírový přenos informací od začátku do konce procesního řetězce. Ideální volba pro získání a použití užitečných informací, jako jsou kóty a poznámky pro výpočty přímo z dílu. Lze vybírat různé pohledy na díl. Personál provádějící montáž může zjistit všechny potřebné informace o vyráběných a nakupovaných dílech několika kliknutími. Lze jej rozšířit funkcemi, jako jsou datová rozhraní na další systémy, automatické dělení PDM anebo provázání na stromovou strukturu Proleis.

 

Pro

t22_smallPro rychlý přístup ke komplexním informacím. Poskytuje rozšířené volby pro úpravu a komplexní funkce analýzy kvality a geometrie. Kdokoliv může rychle stanovit podrobnosti odpovídající úlohám porovnáním souborů při přípravných pracích. Uživatel může vytvářet plány na základě databází obsahujících informace o výrobním prostředí a výrobě.

Obsahuje funkce balíčku Prohlížeč Standard.

 

NC

t23_smallPro metodu digitálního zpracování od začátku do konce. Obsluha stroje má kdykoliv přístup ke všem odpovídajícím informacím o výrobě, může pružně monitorovat a řídit celý proces a přidávat své praktické zkušenosti. Operátor může měnit nástroje na základě objednávek a exportovat testované NC programy ve správném kontrolním formátu řídicího systému bez ohledu na programování.

Obsahuje funkce balíčku Prohlížeč Pro.

Specifikace

 • můžete importovat, vizualizovat, organizovat a strukturovat data, a doplňovat je vlastními komentáři
 • kótování 3D modelu (souřadnice, délky, průměry apod.) a stanovení plochy povrchů a objemů
 • analýza CAD geometrie a její kvality (sklony, zakřivení, rovinné a zaoblené plochy, vady)
 • funkce náhledu pro automaticky opravitelné problémy ploch (rizika, segmenty, mezery)
 • porovnávání technologických úrovní
 • interaktivní vytváření křivek řezů
 • přístup k databázím pro výrobu (nástroje, virtuální stroje, sekvence obrábění)
 • prohlížení NC programů s parametry obrábění a vyvolávání NC informací ve Správci výrobního postupu (Job Manager)
 • simulování drah nástrojů a kontrola kolizí
 • úprava technických hodnot v dráhách nástrojů
 • export NC programů přes postprocesory
 • příprava NC dokumentace ve formátu PDF
 • získávání informací o stroji, ustavení a nástrojích
 • sledování obrábění se simulací úbytku materiálu