NC efektivita

Možnost rozšíření vašeho NC pracoviště pro dosažení větší efektivity. Roboti stále více vyplňují mezeru mezi ruční výrobou a obráběcími centry. Můžete používat virtuální stroje pro optimalizování výroby. Simultánní výpočet obrábění urychlí vaše NC programování. Vícenásobné upínání a shoda nástrojů přináší měřitelné časové přínosy pro vaši dílnu.

Přednosti

Full-Width Avoidance

V závislosti na úloze obrábění a stroji lze snížit rychlost obrábění při plném opásání nástroje generováním kruhových (trochoidálních) pohybů, nebo výpočtem dynamického rozvržení drah pro adaptivní hrubování. Tím jsou umožněny zvlášť velké hloubky obrábění. Pro dosažení časové úspory lze výsledné velké kroky hrubovat zpětně od spodu nahoru.

Robot Kinematics

Provádí programování a kontrolu stroje s více než 5 osami s použitím modelu virtuálního stroje. Například můžete používat 6 osé kloubové roboty pro snadno obrobitelné materiály nebo pro aplikace s menšími požadavky na přesnost.

Programming with virtual machine

Plánování konfigurace nástrojů a jejich orientaci ještě před programováním. Je možné nastavit stroj a přidružené zařízení během definování operací NC obrábění. Zařízení osy stroje lze v NC programu individuálně polohovat. Také je možné optimalizovat vypočítané dráhy během strojní simulace.

Simultaneous Calculation Process

Rozšíření stávajícího rozsahu NC funkcí o simultánní NC výpočet a simulaci. To je vyžadováno pro výpočet na pozadí, aby byl možný nepřetržitý neomezený přístup k NC výpočtům a Správci výrobního postupu (Job Manager), dále pro definování, spouštění, simulování NC výpočtů a pro výstup NC programů.

Multiple Setup

Umožňuje výrobu několika obrobků současně na stole stroje, na paletách a upínacích věžích. Takto lze zajistit časové oddělení NC programování a plánování ustavení tím, že součást je možné nejprve programovat a následně, krátce před obráběním, nadefinovat upnutí.

Tool Match

Porovnání skutečných nástrojů pro frézování a vrtání s virtuálními nástroji v seřizovacím přístroji nástrojů. Díky tomu lze zajistit, aby použité nástroje nezpůsobily kolize nebo problémy s koncovými spínači.