NC automatizace

Tyto doplňky umožňují automatizaci a standardizaci procesů v NC programování pro 3 až 5 osé obrábění. Můžete pracovat rychleji, aniž by to mělo dopad na kvalitu.

Přednosti

NC Automation Base

Zjednodušuje NC programování používáním šablon obrábění s automatickým výběrem prvků.

Feature Technology – Ruled-form

Ušetřete čas potřebný pro programování a úpravu standardních geometrií. Ty jsou automaticky detekovány a jsou jim přiřazena pravidla pro obrábění. Můžete pracovat přehledně, spolehlivě a rychle.

Feature Technology – Free-form

Obrábění prizmatických geometrií, které nelze popsat jako standardní geometrii. Ty jsou automaticky detekovány a je jim přiřazen postup obrábění.