Kontrola kvality

Zajištění kvality je důležitou součástí každého výrobního řetězce. To je důvod, proč komplexní řešení Tebis integruje testování všech součástí nebo elektrod přímo do výrobního procesu. Kdykoliv chcete měřit své díly na obráběcích nebo měřicích (CMM) strojích s použitím NC řízení nebo ručně – Tebis poskytne všechny potřebné funkce. Vyrábějte kvalitu. Hned od začátku.

Přednosti

Measure Base

Základní funkce pro vytváření drah měření, měření dílů v NC strojích, kontrolu kvality elektrod a ofset, a měření měřicími stroji s ručním ovládáním.

Manual Measurement

Poskytuje funkce pro jednoduchou kontrolu kvality dílů s použitím měřicích strojů s ručním ovládáním.

NC Point Generator Surface Measurement

Používá se pro vytváření a výpočet měření nástrojů přímo v systému Tebis, pro řízení kvality podporované počítačem; kombinuje frézování a kontrolu kvality.

Surface Measure – NC-controlled

Umožňuje analyzování kvality hotových komponent a optimálně začlení operace měření do výrobního procesu. Používá dříve vytvořené měřicí dráhy pro měření, vyhodnocování dat a dokumentaci v pracovní stanici stroje.

NC Point Generator Electrode Measurement

Možnost vytvářet dráhy měření pro stanovení ofsetu a kvality hotových elektrod; kontrolovat elektrody s měřicími sondami na měřicím nebo obráběcím stroji.

Electrode Measure – NC-controlled

Slouží k analýze rozdílů mezi geometriemi elektrod v systému Tebis a na hotových elektrodách. Můžete stanovit hodnoty ofsetu pro skutečnou elektrodu a zkontrolovat kvalitu vyjiskřených ploch.