GOM Inspect Suite

Pomocí softwarového balíčku GOM Inspect Suite můžete provádět jednoduché nebo složité úlohy kontroly kvality napříč celým inspekčním procesem – od naskenování dílu který má být zkontrolován, přes úpravu sítě, importu CAD dat, vyhodnocení tolerancí tvaru a polohy (GD&T) až po analýzu stability výroby, digitální sestavu (montáž) nebo vlastní inspekci.

Softwarový balíček GOM Inspect Suite pro měření a inspekci obsahuje mnoho známých aplikačních programů od společnosti GOM a provede vás každým krokem metrologického procesu.

Můžete do softwaru dokonce importovat a vyhodnocovat naměřená 3D data generovaná optickými skenery třetích stran, laserovými skenery, souřadnicovými měřicími přístroji a CT systémy (počítačová tomografie). Software GOM Inspect Suite je vhodný pro všechny.

Nezávislý inspekční software
pro naměřená 3D data

Se softwarem GOM Inspect Suite můžete prohlížet, editovat nebo vyhodnocovat 3D data bez ohledu na typ měřicího systému. Od jednoduchých editačních kroků až po kompletní oborové řešení.

Jedno uživatelské rozhraní pro celý
inspekční proces

Balíček GOM Inspect Suite, který je centrálním inspekčním softwarem produktů GOM, dokazuje, jak snadná může 3D inspekce být. Od sběru dat až po finální tvorbu protokolů naměřených výsledků, vše zvládnete s jedním softwarem.

gonm interface software

Začněte jednoduše

Bezplatná verze GOM Inspect Suite

Ne vždy je potřeba nejvýkonnější řešení. Bezplatná verze GOM Inspect Suite umožňuje zvládnout základy metrologie: od importu dat nezávislého na typu měřícího systému, k úpravám polygonálních sítí a od standardní 3D inspekce a vyhodnocení (kótování a analýzy GD&T) k profesionálnímu protokolu.

Rozšíření softwaru dle vašich požadavků

S verzí Professional získáte komplexní analytický software

Máte zájem o plné využití potenciálu softwaru GOM Inspect Suite a chcete například automatizovat a individualizovat měřicí postupy, vyhodnocení a vizualizace? Verze Professional rozšiřuje funkční rozsah softwaru o parametrickou inspekci a vytváření šablon a skriptů. Import nativních CAD dat včetně PMI informací vám také umožní pracovat rychleji a efektivněji.

Certifikovaný software


Softwarový balíček GOM Inspect byl testován a certifikován nejvyššími autoritami v oblasti metrologie jako je Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) a National Institute of Standards and Technology (NIST). GOM software se řadí do kategorie 1 (class 1), kategorie s nejmenšími odchylkami od referenčního vzorku.