Dopňky výroba

tebis software

Doplňky z kategorie výroby jsou optimalizovány pro úlohy obrábění, které se opakovaně vyskytují v procesech výroby lisovacích nástrojů, forem a modelů. Tyto doplňky vám poskytnou dokonalé výsledky a maximální spolehlivost procesu. Můžete tedy velmi snadno rozšířit své průmyslové a speciální balíčky o potřebné doplňky. Poptat produkt Přednosti konzistentní procesy rychlé NC programování – ukládá vaše […]

Plánování a řízení výroby

tebis software výroba

Připojením systémů ERP získáte možnost používání palety užitečných produktů klient/server Proleis od našeho partnera ID GmbH. Můžete plánovat svou výrobu, optimálně využívat kapacitu zdrojů, vyvíjet a konzistentně aplikovat strategie pro úzká místa v procesu. Pracovní stanice Tebis mají k dispozici seznamy úloh pro personální a plánované využití stroje, a jsou začleněny do uživatelského rozhraní Tebis. […]

Správa dat

tebis software

Účinná technologie klient/server je nezbytnou podmínkou pro přístup k datům v reálném čase z jiných IT systémů pro pracovní stanice Tebis. Pracovní stanice Tebis lze používat v kombinaci s jinými systémy s použitím doplňků pro správu dat. To integruje systémy pro PDM (řízení dat produktu) a TDM (řízení dat nástroje) do vašeho prostředí Tebis a […]

Kontrola kvality

tebis software

Zajištění kvality je důležitou součástí každého výrobního řetězce. To je důvod, proč komplexní řešení Tebis integruje testování všech součástí nebo elektrod přímo do výrobního procesu. Kdykoliv chcete měřit své díly na obráběcích nebo měřicích (CMM) strojích s použitím NC řízení nebo ručně – Tebis poskytne všechny potřebné funkce. Vyrábějte kvalitu. Hned od začátku. Poptat produkt […]

NC efektivita

tebis software

Možnost rozšíření vašeho NC pracoviště pro dosažení větší efektivity. Roboti stále více vyplňují mezeru mezi ruční výrobou a obráběcími centry. Můžete používat virtuální stroje pro optimalizování výroby. Simultánní výpočet obrábění urychlí vaše NC programování. Vícenásobné upínání a shoda nástrojů přináší měřitelné časové přínosy pro vaši dílnu. Poptat produkt Přednosti nejlepší možná implementace obráběcích center šetří […]

NC bezpečnost

tebis software

Doplňky pro NC bezpečnost jsou užitečné pro všechny výrobní metody. Můžete virtuálně kontrolovat všechny aktuální podmínky, zakročit se zamezením kolizí a označit konflikty pro snadnou pozdější korekci. Bezpečnostní funkce jsou specificky navržené pro umožnění bezobslužného obrábění, pro zpracovávání bez nutnosti dohledu, ale také bez starostí. Poptat produkt Přednosti provoz většího počtu strojů optimální použití nástrojů […]

NC automatizace

tebis software

Tyto doplňky umožňují automatizaci a standardizaci procesů v NC programování pro 3 až 5 osé obrábění. Můžete pracovat rychleji, aniž by to mělo dopad na kvalitu. Poptat produkt Přednosti rychlé a spolehlivé NC programování používání prověřených standardů obrábění kratší doby potřebné pro realizaci výroby Moduly produktu Moduly produktu NC Automation Base Zjednodušuje NC programování používáním šablon […]

Příprava výroby

tebis software

Doplňkové funkce z kategorie Přípravy výroby jsou určeny speciálně pro optimální přípravu CAD modelu pro všechny následné NC procesy ve výrobě lisovacích nástrojů, forem a modelů. Přínosy pro vás: Rychlejší a spolehlivější výroba s lepším využitím nákladů. V závislosti na požadavcích lze tyto doplňkové funkce kombinovat s doplňkovými funkcemi z jiných kategorií, např. NC automatizace. […]

Konstrukce a Reverse Engineering

tebis software

Vytváření, úprava a doplňování plošných modelů Doplňky Tebis z kategorie konstrukce jsou přizpůsobeny potřebám průmyslového návrhu, výrobě lisovacích nástrojů, forem a modelů. Používají se pro vytváření, úpravu a doplňování ploch a vytváří základ pro kvalitní výstup z výroby. Podle potřeby tak můžete snadno rozšířit průmyslové a speciální balíčky. Poptat produkt Přednosti praktická a flexibilní konstrukce […]