Výroba strojních součástí

Výroba strojních součástí

Výroba strojních součástí Nezáleží na tom, zda vyrábíte motory, převodovky, systémy, komponenty pro elektrárny, strukturální součásti nebo letadlové podvozky – dva průmyslové balíčky Tebis konstrukce strojů poskytují to nejlepší řešení pro potřeby výroby jakýchkoliv dílů. Můžete rychle a snadno připravit své díly na NC programování. NC programy již nejsou generovány v řídicím systému, ale přímo ve […]

Výroba nástrojů a forem

Výroba nástrojů a forem Ať už vyrábíte vysoce kvalitní formy a jednotlivé díly anebo kompletujete tažné nástroje, razicí nástroje nebo modely, balíček pro průmyslovou výrobu Výroba nástrojů a forem poskytuje nejlepší řešení pro každou aplikaci. Designové funkce poskytují celou řadu metod od úprav existujících CAD modelů až po Reverse Engineering. Můžete rychle analyzovat a strukturovat […]

Průmyslový design

Průmyslový design Zjednodušujeme způsob vytváření kvalitních CAD ploch. Když modelujete s hlínou a potřebujete velmi rychle vytvořit kvalitní (plošný) CAD model, je vám k dispozici průmyslový balíček Průmyslový design. Jeho použitím zrychlíte procesy v rané fázi vývoje produktu a rychle vytvoříte digitální CAD modely z existujících (reálných) dílů nebo prototypových modelů. Bez ohledu na to, […]

Prohlížeč

Prohlížeč Pro bezpapírový přenos informací od začátku do konce procesního řetězce. Ideální volba pro získání a použití užitečných informací, jako jsou kóty a poznámky pro výpočty přímo z dílu. Lze vybírat různé pohledy na díl. Personál provádějící montáž může zjistit všechny potřebné informace o vyráběných a nakupovaných dílech několika kliknutími. Lze jej rozšířit funkcemi, jako […]

Drátové řezání

Drátové řezání Speciální balíček Drátové řezání se používá pro generování NC programů pro 4 osé drátové řezání s testováním kolizí. Můžete pro jejich vytváření používat svá rozhraní pro geometrie, provádět geometrickou přípravu součástí a spravovat i úlohy drátového řezání ve Správci úloh Tebis. Poptat produkt Pro detailní definování NC programů se používá integrovaná technologie výpočetního […]

Soustružení

Soustružení Cenově výhodné řešení pro přípravu NC programů pro soustružení. Obsahuje rozsáhlé funkce pro soustružení a několik funkcí vrtání. Můžete analyzovat křivky a plošné geometrie a připravit strukturu a design dílu. Simulace zahrnuje veškerá zařízení, tzn., že můžete vytvářet spolehlivé NC programy ve formátu řídicí jednotky. Poptat produkt Přednosti snadné začlenění do existujícího CAD prostředí […]

Laserové řezání

Laserové řezání Speciální balíčky Laserové řezání jsou nezávislá, automatizovaná řešení pro NC programování s integrovanou kontrolou kolizí. Balíčky zahrnují typické funkce systému Tebis pro analýzu geometrie, NC přípravu křivek a ploch, NC programování a simulování drah nástrojů. Jsou k dispozici testované nástroje pro standardizaci vašich procesů. Poptat produkt Přednosti snadná příprava geometrie konstrukce upínacích zařízení […]

Ořez

Ořez Speciální balíčky Ořez poskytují větší flexibilitu v 5 osém ořezávání kompozitních dílů, vyztužených karbonovými nebo skleněnými vlákny. V procesech lze oddělit kroky programování a obrábění. Balíčky zahrnují typické funkce systému Tebis pro analýzu geometrie, NC přípravu křivek a ploch, NC programování a simulování drah nástrojů. Slouží ke standardizaci procesů, organizování vašich nástrojů, včetně optimalizace řezných […]

Konstrukce

Konstrukce Speciální balíčky Konstrukce jsou řešením pro speciální konstrukční úlohy v procesním řetězci CAD/CAM za příznivou cenu. Pokládají základy pro spolehlivou, automatizovanou a nákladově efektivní výrobu. Můžete číst data z jiných systémů, analyzovat geometrie i opravovat modely a doplňovat je drátovými a plošnými geometriemi. V plovoucím prostředí je snadné používat speciální balíčky Konstrukce v kombinaci se […]

DNC

tebis dnc

DNC Speciální balíček DNC se používá pro dodávání NC programů do jednoho nebo několika frézovacích strojů (maximálně 4 kanály). Řídicí jednotky – zvláště ty, které mají jen sériové rozhraní – jsou přesně začleněny v datové síti s DNC. DNC umožňuje NC zpracovávání oddělené od NC programů v čase, místě a organizaci. Personál strojní výroby rozhoduje, […]

Dopňky výroba

Doplňky výroba Doplňky z kategorie výroby jsou optimalizovány pro úlohy obrábění, které se opakovaně vyskytují v procesech výroby lisovacích nástrojů, forem a modelů. Tyto doplňky vám poskytnou dokonalé výsledky a maximální spolehlivost procesu. Můžete tedy velmi snadno rozšířit své průmyslové a speciální balíčky o potřebné doplňky. Poptat produkt Přednosti konzistentní procesy rychlé NC programování – […]

Plánování a řízení výroby

Plánování a řízení výroby Připojením systémů ERP získáte možnost používání palety užitečných produktů klient/server Proleis od našeho partnera ID GmbH. Můžete plánovat svou výrobu, optimálně využívat kapacitu zdrojů, vyvíjet a konzistentně aplikovat strategie pro úzká místa v procesu. Pracovní stanice Tebis mají k dispozici seznamy úloh pro personální a plánované využití stroje, a jsou začleněny […]

Správa dat

Správa dat Účinná technologie klient/server je nezbytnou podmínkou pro přístup k datům v reálném čase z jiných IT systémů pro pracovní stanice Tebis. Pracovní stanice Tebis lze používat v kombinaci s jinými systémy s použitím doplňků pro správu dat. To integruje systémy pro PDM (řízení dat produktu) a TDM (řízení dat nástroje) do vašeho prostředí […]

Kontrola kvality

Kontrola kvality Zajištění kvality je důležitou součástí každého výrobního řetězce. To je důvod, proč komplexní řešení Tebis integruje testování všech součástí nebo elektrod přímo do výrobního procesu. Kdykoliv chcete měřit své díly na obráběcích nebo měřicích (CMM) strojích s použitím NC řízení nebo ručně – Tebis poskytne všechny potřebné funkce. Vyrábějte kvalitu. Hned od začátku. […]

NC efektivita

NC efektivita Možnost rozšíření vašeho NC pracoviště pro dosažení větší efektivity. Roboti stále více vyplňují mezeru mezi ruční výrobou a obráběcími centry. Můžete používat virtuální stroje pro optimalizování výroby. Simultánní výpočet obrábění urychlí vaše NC programování. Vícenásobné upínání a shoda nástrojů přináší měřitelné časové přínosy pro vaši dílnu. Poptat produkt Přednosti nejlepší možná implementace obráběcích […]

NC bezpečnost

NC bezpečnost Doplňky pro NC bezpečnost jsou užitečné pro všechny výrobní metody. Můžete virtuálně kontrolovat všechny aktuální podmínky, zakročit se zamezením kolizí a označit konflikty pro snadnou pozdější korekci. Bezpečnostní funkce jsou specificky navržené pro umožnění bezobslužného obrábění, pro zpracovávání bez nutnosti dohledu, ale také bez starostí. Poptat produkt Přednosti provoz většího počtu strojů optimální […]

NC automatizace

NC automatizace Tyto doplňky umožňují automatizaci a standardizaci procesů v NC programování pro 3 až 5 osé obrábění. Můžete pracovat rychleji, aniž by to mělo dopad na kvalitu. Poptat produkt Přednosti rychlé a spolehlivé NC programování používání prověřených standardů obrábění kratší doby potřebné pro realizaci výroby Moduly produktu Moduly produktu NC Automation Base Zjednodušuje NC programování […]

Příprava výroby

Příprava výroby Doplňkové funkce z kategorie Přípravy výroby jsou určeny speciálně pro optimální přípravu CAD modelu pro všechny následné NC procesy ve výrobě lisovacích nástrojů, forem a modelů. Přínosy pro vás: Rychlejší a spolehlivější výroba s lepším využitím nákladů. V závislosti na požadavcích lze tyto doplňkové funkce kombinovat s doplňkovými funkcemi z jiných kategorií, např. […]

Speciální balíčky výroba

Výroba Speciální balíčky Výroba vám umožní začlenit cenově výhodná a flexibilní pracoviště Tebis do vašeho procesního řetězce CAD/CAM. Pokládají základy pro spolehlivou, automatizovanou a nákladově efektivní výrobu. Tato pracoviště vám poskytnou nejen přístup do Správce úloh, který organizuje celou výrobní operaci, využívá NC knihovny s virtuálními modely nástrojů a strojních zařízení, ale i znalosti metod […]

Konstrukce a Reverse Engineering

Konstrukce a Reverse Engineering Vytváření, úprava a doplňování plošných modelů Doplňky Tebis z kategorie konstrukce jsou přizpůsobeny potřebám průmyslového návrhu, výrobě lisovacích nástrojů, forem a modelů. Používají se pro vytváření, úpravu a doplňování ploch a vytváří základ pro kvalitní výstup z výroby. Podle potřeby tak můžete snadno rozšířit průmyslové a speciální balíčky. Poptat produkt Přednosti […]

Šablony NC dokumentace

Šablony NC dokumentace Slouží k vytváření dokumentace vašich NC programů ve formátu PDF pro dílnu. Tyto dokumenty lze pak vytisknout v papírové podobě nebo prohlížet na obrazovce. Poptat produkt Technici zajišťující implementaci Tebisu používají dostupný katalog šablon pro naprogramování vašich individuálních šablon podle vašeho přesného zadání.

Upínací systémy

Upínací systémy Slouží ke znázornění vašich aktuálních upínacích systémů. Jejich konfigurace je jednoznačně specifikována NC programátory. Poptat produkt Toto opatření zabraňuje kolizím s upínacími systémy, které by jinak vyžadovaly nové NC programování.

Postprocesory (PP)

Postprocesory (PP) Pro výstup vypočítaných drah nástrojů ve speciálním formátu vašich NC řídicích systémů potřebujete postprocesor odpovídající typu a složitosti vašich strojů. Poptat produkt Jsou dostupné pro frézování (ve dvou výkonových úrovních), pro soustružení, pro laserové řezání, pro soustružení/frézování a pro roboty (s více než 5 osami). Implementační technici Tebis používají dostupný katalog postprocesorů pro […]

Technologické balíčky (TP)

Technologické balíčky (TP) Specialisté na implementaci systému připravují další knihovny pro standardizované a automatizované NC programování. Poptat produkt Přednosti knihovna nástrojů zobrazuje vaše aktuální nástroje s prověřenými a optimalizovanými daty řezání. Lze zobrazit i skupiny nástrojů ve strojních přihrádkách a nástrojových skříních. knihovna NCSet popisuje standardizované výrobní sekvence – s použitými funkcemi NC výpočtu a […]

Virtuální stroje (VM)

Virtuální stroje (VM) Používá se pro znázornění vašich strojů v prostředí NC programování Tebis. Podrobné virtuální modely vašich aktuálních obráběcích center a robotů jsou generovány z rozsáhlého inventáře katalogových strojů. Virtuální model obsahuje geometrii stroje, další zařízení, kinematiku, koncové spínače, dynamické parametry pro osy a pohony a mnohem více. Poptat produkt Přednosti plánovači výroby mohou […]

Datová rozhraní

Datová rozhraní Tebis poskytuje datová rozhraní na všechny běžné CAD systémy. Můžete být v klidu, když vaši zákazníci změní konstrukční systém. Výkonné propojení zabezpečuje hladký, obousměrný a mimořádně spolehlivý přenos dat. Tebis nabízí i speciální datová rozhraní např. pro načítání digitalizovaných dat. Rozsah funkcí pro příslušná rozhraní si určujete sami. Poptat produkt Přednosti široké spektrum […]

Systémové požadavky a doporučený hardware

Systémové požadavky a doporučený hardware Chceme vás podpořit při výběru správných systémů a příslušného hardwaru. Chceme vás podpořit při výběru správných systémů a příslušného hardwaru. Vyhodnotili jsme vaše požadavky a pracovní oblasti z hlášení na Help Desk společnosti Tebis a díky tomu budete schopni získat ze softwaru Tebis maximum. Požadavky se mohou lišit v závislosti […]