Máte dotaz? Volejte na:

+420 549 128 811

Máte dotaz? Volejte na:

+420 549 128 811

TRITOP Professional

Od 3D souřadnic bodů ke kompletnímu vyhodnocení – celý pracovní postup v jednom softwaru

Popis produktu:

 

Software TRITOP Professional se využívá k vyhodnocení snímků ve vysokém rozlišení, které byly vytvořeny pomocí měřicího zařízení TRITOP. Referenční body, kontrastní křivky a adaptéry jsou přesně a rychle určeny a zobrazeny v softwaru včetně jejich vypočtených 3D souřadnic. Měřicí zařízení TRITOP s odpovídajícím softwarem se používá k měření nejen malých dílů, ale také velkých objektů při konstrukci vlaků, lodí a větrných elektráren.

Kombinace měřicího zařízení TRITOP se softwarem TRITOP Professional umožňuje zpracování 3D souřadnic. Uživatelsky příjemné grafické rozhraní zprostředkovává operátorovi upravovat a vyhodnocovat data. Software TRITOP podporuje práci v oblasti kontroly kvality a testování komponent v moderních vývojových a výrobních procesech. Nasnímání měřených bodů a jejich zpracování do 3D mraku bodů je základní funkcí softwaru stejně jako monitorování kvality každého snímku. Pro účely kontroly kvality a vyhodnocení výsledků jsou k dispozici funkce jako import CAD dat, import měřících plánů, ustavení, odchylka vůči CAD datům v bodech, kalibry, úhly a průměry, vektorová pole, tolerance tvaru a polohy (GD&T) a tvorba protokolu.

Analýza statických deformací

 

Software TRITOP Professional lze využít k analýze mechanického a tepelného zatížení objektu (testování struktury a testování v klimatické komoře). Pohyb a deformace všech součástí daného objektu je možné určit na základě posunutí referenčních bodů.

Parametrická inspekce

tritop-professional_03_5d219a6b3d

 

Parametrická inspekce je odzkoušený a osvědčený koncept softwaru, ve kterém jednotlivé prvky nesou informaci o postupu svého vytvoření. Všechny kroky vyhodnocení lze sledovat, a proto mohou být snadno upraveny. Použitím jediného tlačítka se po změně automaticky aktualizují všechny závislé prvky. Parametrická inspekce se také používá v případě záznamu četných údajů při analýze trendu a deformací. To umožňuje v rámci jednoho projektu snazší analýzu různých částí nebo zátěžové fáze. S měřicím systémem TRITOP a plně parametrickou inspekcí má GOM normalizovaný funkční základ pro analýzu deformací.

 

Analýza deformací

features-v8-deformation-analysis_cab93167bc

 

Vyhodnocovací funkce jsou dostupné pro analýzu deformací v bodech. Definují a analyzují pohyb a deformaci na základě konceptu komponentů. Aby to bylo možné, jsou inspekční body rozděleny do spojitých skupin. Na základě těchto komponentů je možné vypočítat transformaci nebo korekci pohybu tuhého tělesa.

Lokální souřadné systémy

features-v8-local-coordinate-systems

 

Lokální souřadný systém umožňuje v softwaru provést lokální vyhodnocení nebo vyhodnocení na základě výkresové dokumentace. Když je možné kótovat v rámci souřadného systému, je možné jednoduše kombinovat normalizovanou analýzu tolerancí tvarů a polohy s analýzou v lokálním souřadném systému ve stejném referenčním systému za použití složitých ustavovacích strategií. Lokální souřadné systémy pokládají základy pro analýzu v šesti stupních volnosti.

 

Časová osa

features-v8-timeline

 

Časová osa v grafickém rozhraní softwaru podporuje správu vícenásobných projektů, například ve statistickém řízení procesu nebo deformační analýze. Uživatel softwaru může zobrazovat výsledky pro jednotlivé stavy (např. fáze statického zatížení) nebo zobrazovat statistiky pro zvolený rozsah stavů.

 

Přímá zpětná vazba o kvalitě snímků (WLAN asistent)

tritop-professional_04_fb03235762

 

WLAN asistent řídí přenos záběrů a poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě snímků. Uživatel je okamžitě upozorněn, když je snímek moc světlý, moc tmavý nebo rozostřený. Dvojitě kódované body jsou detekovány automaticky. Lze tak snadno v reálném čase vyhledávat více identifikovaných bodů.

 

Mapování snímků

tritop-professional_05_3155084385

 

Mapováním snímků s 3D náhledem umožňuje TRITOP Professional optimální přehled o průběhu měření. Pomocí mapování snímků se lze snadno a rychle orientovat v projektu během vyhodnocování. Jednotlivé barevně kódované CAD odchylky a vektory posunutí mohou být snadno zobrazeny na barevných snímcích. Operátor tak může i v případě vícenásobného projektu pracovat s jedním konkrétním snímkem zvoleného stavu (většinou stav bez zátěže). Mapování snímků je proto jeden z elementů podporující prezentování výsledků.

 

Teaching by Doing

tritop-professional_06_116bb5f17f

 

Metoda Teaching by Doing firmy GOM zpřístupňuje všechny vyhodnocovací kroky bez nutnosti psaní skriptů, pokročilého plánování nebo zásahu uživatele. Teaching by Doing zkracuje čas strávený programováním na nulu. Výsledkem je identický pracovní postup pro vyhodnocení jednoho a více dílů, což snižuje čas i náklady.

 

I-Inspect

tritop-professional_07_57ca3e7f75

 

I-Inspect znamená inteligentní inspekci a provádí operátora procesem inspekce. Usnadňuje zadávání měřících principů a parametrů testování v softwaru TRITOP Professional. Prostřednictvím funkce I-Inspect jsou dostupné volně konfigurovatelné inspekční principy. Obsluha softwaru se omezuje na jediné tlačítko, což šetří celkový čas i náklady na inspekční úlohy.

 

Protokol o inspekci

tritop-professional_08_48c69b5220

 

Protokoly měření je možné přizpůsobit inspekční úloze pomocí uživatelských šablon. Tabulky jsou k dispozici např.ve standardizovaném formátu VDA. Obsluha může vytvořit zajímavou video sekvenci z vyhodnocení deformací. Všechny výsledky měření lze sdílet se zákazníky a kolegy pomocí bezplatného 3D prohlížeče GOM Inspect.

 • Rozhraní / řízení měřicího systému TRITOP (měřícího softwaru)
 • 3D měření na základě bodů: průvodce vytvoření projektu, bezdrátový přenos snímků, automatická orientace snímků, měření adaptérů
 • Možnost prokládání základních entit (rovina, válec, koule,…), certifikát PTB & NIST
 • Tvorba CAD entit: přímky, roviny, kružnice, válce, kužely, …
 • Import mraku bodů: ATOS, STL, ASCII, PLY
 • CATIA V4, CATIA V5, PRO/E, Unigraphics, IGES, STEP, JT-Open, Parasolid, …
 • Import měřících plánů: ASCII, CSV, FTA, CATIA List, …
 • Vícenásobné ustavení v jednom projektu: 3-2-1, RPS, Plane-Line-Point, BestFit, hierarchické, …
 • Vícenásobná kompenzace pohybu tuhého tělesa pro různé součásti dílu
 • Porovnání s CAD daty: body, entity, …
 • Funkce inspekce: měření, virtuální posuvné měřidlo, úhly, průměry, vektory posunu
 • Analýza tolerance tvaru a polohy (GD&T) v souladu s ISO 1101, ASME Y14.5 i geometricky
 • Inspekce na základě křivosti: analýza rozměrů spár, kontrastní linie, …
 • Analýza trendu/SPC
 • Analýze v 6 stupních volnosti (6DoF)
 • Vytváření protokolu o inspekci: (tabulky, obrázky, diagramy), volně upravitelné šablony, prezentační mód, videa z vícenásobných projektů, definování skupin elementů, …
 • Export 3D souřadnic do uživatelsky definovaných formátů
 • GOM Inspect – bezplatný 3D prohlížeč

Nevíte si rady?

Máte speciální požadavek a nenašli jste ho v seznamu našich služeb?
Napište nám pomocí formuláře nebo nás kontaktujte přímo pro více informací.

Přímý kontakt

Volejte (Po–Pá 8–17 hod)

+420 549 128 811

Pište

mcae@mcae.cz

Poslat zprávu

Povinné údaje *