Máte dotaz? Volejte na:

+420 549 128 811

Máte dotaz? Volejte na:

+420 549 128 811

ARAMIS Professional

ARAMIS Professional software kombinuje funkce senzoru ARAMIS a softwaru GOM Correlate. To znamená, že nabízí jak synchronizované snímání obrazů a analogových vstupů, tak i možnosti tato data zpracovat a vyhodnotit.

Popis produktu:

 

ARAMIS Professional umožňuje přímý záznam dat ze všech dostupných ARAMIS senzorů spolu se synchronizovaným záznamem analogových dat přicházejících na vstup do řídicí jednotky GOM Testing Controller.

 

Úlohou této jednotky je kontrola spuštění senzoru, řízení osvětlení či řízení externích zkušebních strojů, pokud je vyžadováno (např. řízení deformace u tahových zkoušek).

Parametrický koncept softwaru

aramis_parametric-concept_bde41c41be

 

Software je založen na parametrickém konceptu, každý element zná svou historii vytvoření v rámci struktury projektu. Všechny vyhodnocovací kroky jsou vzájemně propojené a lze je snadno měnit a upravovat.

 

Inspekce pomocí časové osy

aramis_timeline_5b98d4a337

 

Časová osa je integrovaný prvek v grafickém prostředí softwaru ARAMIS.  Zaručuje jednoduchý a rychlý způsob promítání záznamu dat i vyhodnocení. Popisuje každý deformační stav, ve kterém se měřený objekt nacházel během záznamu. Nabízí také možnost vyčlenit určitý časový úsek, který může popisovat zajímavý okamžik a na který je možné se během vyhodnocení soustředit.

 

I-Inspect

aramis_i-inspect_66ed0beb44

 

Software nabízí měřící principy přístupné prostřednictvím funkce I-Inspect (inteligentní inspekce), která provádí operátora procesem inspekce. Obsluha softwaru se omezuje na jediné tlačítko, což šetří celkový čas i náklady na inspekční úlohy.

Digitální korelace obrazů

aramis_digital-image-correlation_d986a9944d

 

Digitální korelace obrazů (DIC) je bezkontaktní optická metoda měření souřadnic pro vyhodnocení posuvů a deformací na povrchu těles. Pojem digitální znamená, že se využívá digitální snímání obrazů, pojem korelace vyjadřuje, že se pro vyhodnocování hodnot používají metody korelačních analýz. Základním předpokladem použití DIC je stochastický kontrastní vzor nebo referenční značky aplikované na povrchu tělesa, které popisují diskrétní oblasti snímku. Využitím tohoto principu je možné vyhodnocovat posunutí a deformace na celém povrchu (v případě použití kontrastního vzoru) nebo v bodech (při použití referenčních značek). Takto získaná data jsou základem pro analýzu chování objektů a mohou sloužit jak pro vyhodnocování materiálových charakteristik, tak pro analýzu chování komponent pod zatížením.

Analýza pohybu a deformací

aramis_motion-and-deformation-analysis_155d5b84a3

 

Body, u kterých jsou souřadnice vypočítávány na základě DIC, je možné uskupit do tzv. komponentů. Komponenty, které jsou definovány mrakem bodů, je možné sledovat v čase a vyhodnocovat jejich posuvy a deformace. Také je možné pomocí analýzy 6 stupňů volnosti sledovat jejich natočení a posunutí v jednotlivých složkách souřadného systému. Nechybí možnost kompenzace pohybu a vyhodnocování vzájemných vztahů mezi jednotlivými komponenty.

 

Matematické funkce

aramis_customizable-mathematics_d674bd4e0f

 

Většina výsledků, zejména posunutí a deformace, jsou vypočítávány na základě předdefinovaných vyhodnocovacích principů. Pro speciální vyhodnocovací úkony nabízí ARAMIS interaktivní programové rozhraní pro rozšíření možností výpočtů implementací vlastních matematických vzorců.

 

Vykreslení výsledků měření pomocí obrázků

aramis_image-mapping_38759c6186

 

Použitím funkce Image Mapping je možné naměřené výsledky zobrazit přímo v zaznamenaných obrazech. Díky této funkci je pochopení a reprezentace výsledků mnohem snazší. V pořízených obrázcích lze vykreslit jak vektory posunutí, tak barevnou mapu reprezentující deformace na povrchu tělesa včetně jejich popisů. Software také nabízí intuitivní rozhraní pro tvorbu reportů, export obrázků nebo videí.

Nevíte si rady?

Máte speciální požadavek a nenašli jste ho v seznamu našich služeb?
Napište nám pomocí formuláře nebo nás kontaktujte přímo pro více informací.

Přímý kontakt

Volejte (Po–Pá 8–17 hod)

+420 549 128 811

Pište

mcae@mcae.cz

Poslat zprávu

Povinné údaje *