Máte dotaz? Volejte na:

+420 549 128 811

Máte dotaz? Volejte na:

+420 549 128 811

ARAMIS

ARAMIS je bezkontaktní optický systém pracující na principu digitální korelace obrazů (DIC), kterým lze měřit komponenty z jakéhokoliv materiálu. Nabízí osvědčené řešení pro analýzu deformací na povrchu testovaných objektů, a to v diskrétních bodech nebo celoplošně. Výsledkem je barevná mapa rozložení deformací na testovaném komponentu. Velikost měřícího rozsahu se pohybuje od několika milimetrů čtverečních až po několik metrů.

Popis produktu:

 

Systém umožňuje velmi přesné měření ve 3D, nezávisle od materiálu a teploty tělesa; a bez nutnosti časově náročné a finančně nákladné přípravy vzorků. ARAMIS je možné využít pro statické i dynamické děje a získat tak s vysokou přesností informace jako jsou:

 

 • 3D souřadnice
 • 3D posunutí, rychlosti a zrychlení
 • Deformace na povrchu
 • Vyhodnocení 6 stupňů volnosti

 

Data, získaná z měření systémem ARAMIS, pomáhají určovat charakteristiku a vlastnosti zkoumaných materiálů. Tyto materiálové vlastnosti jsou pak nejčastěji používány jako základ pro numerické simulace a přispívají tak ke zlepšení výsledků z výpočtů pomocí metody konečných prvků.

Klíčové vlastnosti materiálů:

 

 • Modul pružnosti v tahu
 • Poissonova konstanta
 • Křivky true stress- true strain
 • Exponent deformačního zpevnění (N-value)
 • Koeficient normálové anizotropie (R-value)

 

Získaná data z měření, generovaná systémem ARAMIS, jsou také využita pro ověřování numerických simulací při návrhu prototypů a při testování komponent, což napomáhá optimalizovat okrajové podmínky vstupující do simulace.

 

 

Senzory ARAMIS

 

ARAMIS SRX                                                             ARAMIS 3D kamera                                 ARAMIS adjustable

 

 

 

Technologie senzoru pro měření pohybu a deformací

aramis_3d-motion_deformation_analysis_31c7cb3258

Výzkum materiálů a testování komponent hraje důležitou úlohu při vývoji nových produktů. 3D kamera ARAMIS poskytuje informace o vlastnostech použitých materiálů a jejich chování pod zatížením. Tyto výsledky jsou základem pro dlouhou životnost vyvíjených produktů a zaručují spolehlivé výsledky z numerických simulací.

 

3D kamera

 

3D kamera ARAMIS je stereo kamera skládající se z dvojice kamer umístěných na společném ramenu. Výpočet souřadnic může probíhat na povrchu vzorku opatřeného stochastickým kontrastním vzorem nebo v referenčních bodech.

 

Řídicí jednotka GOM Testing Controller

 

Integrovaná řídicí jednotka umožňuje kromě řízení kamer, záznamu analogových dat a řízení osvětlení také nastavení a programování různých měřících sekvencí, startování měření na základě podmínek i řízení zkušebních strojů.

 

Funkce Live

 

Funkce Live nabízí dlouhodobý záznam dat bez nutnosti ukládat všechny snímky. To umožňuje provádět dlouhé testy a experimenty. Měřená data a výsledky jsou vypočítávány a zobrazovány v reálném čase a jsou tak k dispozici pro následné zpracování.

 

Funkci Live lze použít i pro online polohování komponent. Může být také rozšířena o dotykovou sondu GOM Touch Probe a adaptéry.

 

TRITOP fotogrammetrie

 

Fotogrammetrie je využívána pro komplexní a velké projekty, kde měřené objekty přesahují desítky metrů. Umožňuje ustavení několika ARAMIS projektů na jeden společný souřadný systém. TRITOP podporuje kombinaci několika měřících senzorů ARAMIS s různými měřícími rozsahy. Příkladem může být měření velkého objektu ze všech stran při použití více senzorů na společném souřadném systému.

ARAMIS Professional

Software ARAMIS Professional kombinuje a synchronizuje získané obrazy a analogováaramis-professional_gom-testing-controller_0d5b1d5a9b data, získaná senzorem ARAMIS, s funkcemi vyhodnocovacího softwaru GOM Correlate.

 

Komplexní software zahrnuje získávání a následné zpracování dat, jejich vyhodnocení a tvorbu reportů s výsledky, vše na jednom místě a v jednom softwaru.

 • Materiálový výzkum
 • Testování komponent a analýzy
 • Automobilový průmysl
 • Letecký průmysl
 • Biomechanika
 • Výzkum a vývoj

Nevíte si rady?

Máte speciální požadavek a nenašli jste ho v seznamu našich služeb?
Napište nám pomocí formuláře nebo nás kontaktujte přímo pro více informací.

Přímý kontakt

Volejte (Po–Pá 8–17 hod)

+420 549 128 811

Pište

mcae@mcae.cz

Poslat zprávu

Povinné údaje *