Tebis Shop Floor

Důležitou součástí životního cyklu výrobku je přenos dat a informací do výroby. Prohlížení dat, přenos NC programů na stroje, plánování obsazenosti strojů jsou každodenní úlohy, které řeší mistr nebo operátoři.

Zatímco procesní cyklus Tebisu dovoluje jednoduše distribuovat postprocesorované NC programy po dílně, největší výhodou je, že lze "sdílet" CAD soubory obsahující předvypočtené nebo předdefinované dráhy. To pouze nepřesouvá postprocesorování do dílny, ale také rozhodnutí kterým strojem bude obrábět a jaké nástroje a upínky budou použity. Používání prohlížeče Tebis Viewer s integrovanou simulací a DNC schopnostmi osvědčenou stabilitu půjčuje maximální efektivitu do výrobního procesu. NC Simulator umožňuje simulovat dráhy na virtuálních strojích a tak optimalizovat spolehlivost.

Dílenská řešení Tebisu zahrnují tyto čtyři produkty:

 • Prohlížeč Viewer
 • NC Simulátor
 • DNC stanici
 • Dílenské pracoviště Front-End

Moderní výrobní proces s bezpapírovou předáváním dokumentace

Umístěním pracovišť s prohlížeči do dílny nevyhnutelně obrací (otáčí) digitální model na klíčový informační přenos. Papírové výkresy a fotokopie příkazů se stane stále více vzácnější, zatímco všechny osoby zapojení do procesu používají elektronická média pro sdílení informací. Hlavní dokument je soubor CAD modelu. Kombinace s pracovištěm Tebis Viewer je nejlepší volbou pro studium pohledů, řezů, měření, simulaci drah a ukládání do NC programů ve formátu řídícího systému CNC stroje.

Virtuální stroje optimalizují proces obrábění a minimalizují chyby

Integrace NC simulátorů do procesu výroby dává realistické zobrazení všech obráběcích strojů ve formě virtuálních strojů a dává je k dispozici NC programování a strojní výrobě. Tebis NC Simulator realisticky simuluje dráhy a provádí úplnou kontrolu kolizí všech částí stroje, včetně monitorování pracovních rozsahů. Dodatečné úpravy upnutí, orientace hlavy a postupu obrábění stejně jako změna nástroje a editace dává obsluze stroje rozsáhlé optimalizační nástroje.

Nahrazení NC strojů přes Viewer, Simulator a DNC stanice

Všechny softwarové produkty Tebisu pro dílnu jsou navrženy zásobovat NC stroje NC programy ve správném formátu. To je možné přes univerzální postporocesorvý koncept Tebisu, který je integrován do CAM pracovišť tak i do Vieweru, Simulatoru a DNC.

Výpočet NC programů přímo na stroji (WOP)

Vybavením CAM moduly, může být CAM pracoviště používáno v blízké vzdálenosti u stroje. Kombinací s Tebis DNC, toto CAM pracoviště může být přímo určena k určitému NC stroji, dovolující umístit každou dráhu přímo do fronty řídícího systému ihned po výpočtu.

Dílensky optimalizovaný hardware

Tebis dílenská pracoviště vyhovují dalším požadavkům na moderní komunikace poskytujíc výkonný, odolný hardware v různých variantách, které se hodí do dílenského prostředí.

Prohlížeč Tebis Viewer

Tebis Viewer zobrazí všechny informace, které jsou uložené v CAD modelu během vývoje výrobku. Přenese všechna CAD, NC data a další dokumenty na každé pracoviště skrze výrobní proces. Každý zapojený do procesu, od NC programátorů a obsluhy strojů k montérům, mohou prohlížet aktuální informace které potřebují právě na pracovišti Tebis Viewer.

Měření, analýza součástí, ukládání pohledů a řezů

Tebis Viewer čte nejběžnější CAD formáty a data výkresů. Kótovací funkce snadno zjistí všechny geometrické rozměry na dílu nebo v sestavě, včetně délek, vzdáleností, průměrů a úhlů. V případě nutnosti lze bez omezení vytvářet body, úsečky, křivky, roviny a souřadné systémy. Analytické funkce ověřují (kontrolují) CAD model dle různých kritérií jako jsou díry, roviny, zaoblení a úkosy. Analýza vzdálenosti odhaluje změny mezi dvěmi různými variantami. Mimo to lze najít nástroje důkladně kontrolující plochy modelu pro kvalitu konstrukce. Zahrnuje také pohledy, výkresy a textové funkce k doplňování textu a poznámek.


Dostupná různá uživatelská rozhraní

Tebis Viewer disponuje standardním uživatelským rozhraním Tebis a také samostatné řešení s rozhraním založeném na Windows. To dovoluje uživateli rozhodnout se zda bude používat prohlížeče s rozhraním hlavních produktů Tebis CAD/CAM nebo zda samostatné operace jsou praktičtější.


Doplněk NC Viewer

NC Viewer je doplněk, který přidává analýzu, simulaci a přepracování vypočtených drah.

Dovoluje:

 • přístup modelů virtuálních strojů
 • orientovat díl na virtuálním stole
 • kontrolovat vypočtené dráhy na kolize nástroje s dodržením omezení naklopení hlavy stroje

V omezeném rozsahu lze upravovat dráhy. Navíc doplněk NC Viewer dovoluje postprocesorovat NC dráhy.

DNC

Všechny produkty Tebisu pro CAM a dílenské řešení jsou navrženy k zásobování NC strojů NC programy ve správném formátu. Je to možné univerzálním konceptem postrocesorování, který je integrovaný do CAM pracoviště a také do Vieweru, Simulatoru a WOP stanice. Software Tebis DNC může být instalován jako doplňkový modul na tato pracoviště, a poskytuje přímou komunikaci se strojem pomocí správy fronty a přímé konverzi formátu. Samostatné DNC stanice mohou být integrovány do dílenského pracovního procesu k zásobování jednoho nebo více obráběcích strojů.

Standardizované uživatelské rozhraní

Tebis DNC má moderní grafické rozhraní, kteří je plně kompatibilní se standardy Windows. Pracovní plocha je zřetelně rozdělena na část spojení se stroji, správy souborů, dat nástrojů a část přenosu. Všechny prvky mají ovládací menu, které přístupné na pravém tlačítku myši. Lze přesouvat (drag & drop) MC programy podobně jako v MS Exploreru. Program byl vytvořen pro operační systémy Windows 2000 a Windows XP.

Různé cesty přenosu

Jestliže je nezbytné, můžete zásobovat NC programy mnoho obráběcích strojů pomocí stejné Tebis DNC stanice. NC řídící systémy mohou bát připojeny přes sériové rozhraní nebo počítačovou sítí. Jsou dva způsoby jak přenést NC programy:

 • přenést NC data 1:1 bez změny formátu
 • konvertovat NC data během přenosu do jiného formátu, který je kompatibilní s NC řídícím systémem


WOP (dílensky orientované programování)

Tebis CAM pracoviště provozující DNC modul se stává WOP stanicí, dovolující vypočíst dráhu a poslat ji přímo do připojeného obráběcího stroje.

Front-End

Tebis Front-End byl speciálně vyvinut ke splnění náročných požadavků moderní dílny. Je ideální pro provoz CAM pracoviště, stejně tak prohlížeče, simulátoru a DNC.

Výkonná grafika, ergonomické ovládání a odolná konstrukce jej dělají velice užitečným nástrojem pro rychlý sběr, zpracování a distribuci informací, díky umístění hned vedle obráběcího stroje nebo dílenských pracovních stolů.


Různé konstrukce na různé požadavky zákazníků

Tebis Front-End je testován německým inspektorátem kvality TÜV a je odolný proti prachu, kapalinám a jiskrám. K dispozici je několik konstrukcí vyhovující všem požadavkům, úzký TFT LCD monitor, připevnění ke zdi nebo na podlahu, s vestavěným PC nebo s dálkově řízený, s či bez výškového nastavení. Nezáleží kterou variantu máte na dílně, Tebis Front-end je prvním krokem k bezpapírové výrobě.

A to je působivý důkaz toho, že vaše firma připojuje kvalitní a výkonné zařízení.

Související obrázky

CAD / CAM

Aktuality

Další aktuality

Vyjádření našich klientů

 • Od firmy MCAE Systems jsme zakoupili 3D tiskárnu uPrint PLUS pro projekt "Centrum pro výuku a prezentaci hi-technologií", který je zaměřen...

  Ing. Marek Mahdal správce ICT a zařízení, Střední průmyslová škola Uherský Brod

 • Spolupráce této společnosti s designéry na Fakultě strojního inženýrství má již dlouhodobější charakter a přináší oboustranně...

  doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.

Další