Tebis CAD

Tebis je vynikající komplexní CAD/CAM software s modulární strukturou. Modelování, reverse engineering a zpracování polygonálních dat poskytuje uživatelům efektivní a výkonný nástroj pro všechny oblasti konstrukčních činností. Poskytuje účinnou podporu pro moduly NC programování.

 • Tebis Surface Design

  Modul plošného modelování poskytuje komplexní balík funkcí pro vytváření a úpravy plošného modelu. V kombinaci s funkcemi modulu Tebis Base vám tento modul umožní konstruovat i ty nejsložitější modely, které splňují nejpřísnější standardy kvality. Ať už chcete přenést existující geometrii z jiného CAD systému, vytvořit 3D model z výkresů, nebo jen dát volný průběh své kreativitě, tento modul nabízí všechny funkce, které budete potřebovat.

 • Tebis Advanced Surface Design

  Modul nabízí výkonné funkce, které vám umožní snadno a rychle provádět specializované úkoly při modelování a přípravě obrábění. Například funkce provádějící globální deformaci složených ploch (kompenzace odpružení) nebo vytvoření rozvinů v oblasti lisování plechu. Vytvářet složité dělicí plochy a úkosy při návrhu forem. Rychle vymodelovat výběhové plochy a zaplnit otvory při přípravě obrábění.

 • Tebis Digitized Data Processing

  Tento modul poskytuje nástroje pro zpracování opticky nebo mechanicky digitalizovaných dat a jejich polygonizaci. Na polygonálních sítích provádí operace jako je zaplňování děr, vyhlazení a napínání sítě, ořezávání , ohýbání a napojování sítě na křivky nebo plochy. Takto je možné vytvořit uzavřené hybridní modely, které můžete podle potřeby zvětšovat zrcadlit a rotovat. Tím dostáváte do rukou výkonný nástroj pro rychlé převedení stávajících reálných předmětů do digitálního CAD světa, jejich úpravu a přípravu pro Reverse Engineering nebo NC programování.

 • Tebis Qualifier

  Kontroluje modely a vyhodnocuje zda jejich kvalita odpovídá nárokům navazujících konstrukčních a technologických operací. Přehledné zobrazení výsledků a individuální konfigurace uložená v uživatelských šablonách a vám umožní jednoduše a včas odstranit chyby modelů.

 • Tebis Reverser

  V modulu Tebis Reverser, můžete vytvořit CAD model na naskenovaném tvaru nebo starý CAD model upravit a přizpůsobit novým naskenovaným tvarům. Tento modul propojuje STL nebo FEM sítě s plošným CAD modelem a vytváří asociativní model, který zaručuje automatické napojení a hladké přechody mezi sousedními plochami.

 • Tebis Optimizer

  Díky modulu TEBIS Optimizer můžete velmi rychle vytvářet a upravovat kvalitní plošné modely až do úrovně „Class A“. Modely vždy zůstanou v požadované toleranci odchylek od původního modelu. Optimalizace plošného modelu žádným způsobem nezávisí na tom, v jakém CAD systému a jakými postupy vznikl původní plošný model.

1 2 Další

Související obrázky

Aktuality

Další aktuality

Vyjádření našich klientů

 • Od firmy MCAE Systems jsme zakoupili 3D tiskárnu uPrint PLUS pro projekt "Centrum pro výuku a prezentaci hi-technologií", který je zaměřen...

  Ing. Marek Mahdal správce ICT a zařízení, Střední průmyslová škola Uherský Brod

 • Spolupráce této společnosti s designéry na Fakultě strojního inženýrství má již dlouhodobější charakter a přináší oboustranně...

  doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.

Další