Reverse Engineering (TEBIS)

Za pomoci modulu Rapid Surface Creation (RSC) mohou i méně zdatní CAD uživatelé vytvořit z polygonální sítě (např. STL) plošný model a dále jej použít ve vývoji a výrobě. Tento proces není časově náročný a nevyžaduje vynaložení velkého úsilí pro vytvoření plošného modelu.

Povrchová data, se kterými Tebis pracuje:

Skenovaná data (Scan data)

sejmutá mechanickými a optickými skenery mohou být načtena přímo do Tebisu. Tebis načítá různé nativní formáty a umožňuje je dále zpracovat: čistit, filtrovat, vyhlazovat a ořezávat (tyto funkce jsou začleněny do modulu „Digitized Data Processing").

Polygonální sítě

vytvořené triangulací skenovaných dat přímo v Tebisu nebo načtené pomocí STL převodníku. Sítě mohou být následně modifikovány, vyhlazeny, upraveny a různě kombinovány s polynomickými plochami (tyto funkce jsou začleněny do modulu „Digitized Data Processing"). Polygonální sítě mohou být také získány ze simulačních systémů (například simulace tažení plechových dílů).

Je možné také použít funkce pro povrchové modelování (moduly „Surface Design" a „Advanced Surface Design") a dále zpracovávat povrchový model a vyexportovat jej do jiných CAD systémů (převodníky Catia, UG, ProE, VDAFS, IGES).

Aby byl plošný model použitelný, musí mít plochy podobnou topologii jako plochy vytvořené klasickou metodou za použití řezů a hraničních křivek. Oříznuté plochy, známé jako „face", jsou považovány v RSC modulu za nezbytné. Proto jsou vytvářeny oba typy ploch: „surface" - neoříznuté plochy se čtyřmi hranicemi a „face" oříznuté plochy s jakýmkoli počtem hranic a výřezů. Všechny sousední plochy jsou tečně napojeny. BREP technologie také dodržuje co nejpřísnější tolerance, když pracuje s napojením ploch.

Optimalizovaná síť přední části auta se zobrazenou křivostní analýzou (sloužící jako pomůcka při vytváření hraničních křivek pro RSC plochy), přibližně 500 000 trojúhelníků popisujících plochu 2,2 m2.

Síť hraničních křivek je vytvářena částečně automaticky s využitím analýzy křivosti a částečně manuálně za pomocí příslušných funkcí.

Neořezané plochy „surface" jsou vytvořeny plně automaticky. Pokud je to potřeba, uživatel může nechat vytvořit oříznuté „face" plochy (fialové). K pozdějšímu využití je k dispozici ke každé „face" ploše podkladová neořezaná „surface" plocha (bílá).

Analýza odchylek využívá barevné mapy k zobrazení odchylek vytvářených ploch od podkladové sítě.

Reverse Engineering v TEBIS 3.5

Související obrázky

Aktuality

Další aktuality

Vyjádření našich klientů

  • Od firmy MCAE Systems jsme zakoupili 3D tiskárnu uPrint PLUS pro projekt "Centrum pro výuku a prezentaci hi-technologií", který je zaměřen...

    Ing. Marek Mahdal správce ICT a zařízení, Střední průmyslová škola Uherský Brod

  • Spolupráce této společnosti s designéry na Fakultě strojního inženýrství má již dlouhodobější charakter a přináší oboustranně...

    doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.

Další