Software

 • ATOS Professional

  ATOS Professional je procesně spolehlivé softwarové řešení, které řídí 3D digitizér ATOS a generuje přesná data 3D povrchu. Snadno použitelný software poskytující maximální flexibilitu požadovanou pro různorodé měřicí úlohy. ATOS Professional je databáze znalostí - navádí operátora během celého procesu skenování a poskytuje podporu při nastavování nových měřicích úloh pomocí průvodce vytváření projektu.

 • GOM Inspect Professional

  GOM Inspect Professional je procesně spolehlivý, parametrický, sledovatelný vyhodnocovací software pro rozměrovou analýzu 3D mraků bodů z optických skenerů, laserových skenerů, počítačové tomografie ( systémů CT) a dalších zdrojů. Software GOM Inspect Professional je nezávisle testován a certifikován německým a americkým národním institutem pro standardy a technologie (PTB, NIST). Přesnost vyhodnocovacího software je ověřována srovnáním výsledků získaných ze software s referenčními hodnotami.. GOM Inspect byl zařazen do třídy 1, tedy třídy s nejmenšími odchylkami.

 • GOM Inspect

  GOM Inspect je volně dostupný software pro 3D inspekci mraku bodů a zpracování sítě umožňující rozměrovou analýzu 3D mraku bodů získaných z optických skenerů, laserových skenerů, počítačové tomografie CT a dalších zdrojů. Zároveň slouží i jako prohlížeč dat ze softwaru GOM Inspect Professional. Nabízí širokou škálu nástrojů pro komplexní analýzy dílů a sestav. Software GOM Inspect je nezávisle testován a certifikován německým a americkým národním institutem pro standardy a technologie (PTB, NIST). Přesnost vyhodnocovacího software je ověřována srovnáním výsledků získaných ze software s referenčními hodnotami.. GOM Inspect byl zařazen do třídy 1, tedy třídy s nejmenšími odchylkami.

 • Aramis

  Aramis je bezdotykový, optický 3D měřicí systém pro měření a analýzu deformací na povrchu zkoušených vzorků. Grafické znázornění výsledků měření zajišťuje optimální porozumění chování testovaných materiálů. Je vhodný zvláště pro třídimenzionální měření deformace při statickém nebo dynamickém zatížení za účelem analýzy na reálných konstrukčních prvcích.

 • Argus

  Argus je bezkontaktní optický 3D měřicí systém pro měření a analýzu deformací plechových součástí po procesu tváření. Analýza poskytuje informace jak o změně tvaru, tak o hodnotách hlavního a vedlejšího přetvoření.

 • Pontos

  Pontos je bezkontaktní 3D optický měřicí systém pro měření deformací pomocí diskrétních bodů. Analyzuje, propočítává a dokumentuje deformace, posuvy a dynamické chování měřícího objektu. Hlavní úlohou softwaru Pontos je správně najít a identifikovat nejen elipsy (perspektivní zobrazení diskrétních bodů) ve všech zaznamenaných obrázcích, ale i jejich 3D orientaci. Na základě těchto informací nám Pontos poskytuje informace o posuvech, deformacích, rychlosti a zrychlení měřených objektů.

1 2 Další

Související obrázky

Aktuality

Další aktuality

Vyjádření našich klientů

 • Od firmy MCAE Systems jsme zakoupili 3D tiskárnu uPrint PLUS pro projekt "Centrum pro výuku a prezentaci hi-technologií", který je zaměřen...

  Ing. Marek Mahdal správce ICT a zařízení, Střední průmyslová škola Uherský Brod

 • Spolupráce této společnosti s designéry na Fakultě strojního inženýrství má již dlouhodobější charakter a přináší oboustranně...

  doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.

Další