Braunův Betlém - Skenování dřevořezby

30 / 04 / 2012

Unikátní památka – Betlém, vytesaný do skal v blízkosti Kuksu barokním sochařem Matyášem Bernardem Braunem, zaniká přímo před našima očima. Za téměř tři sta let existence se toto ojedinělé dílo dočkalo jen dvou krátkých období, kdy o něj někdo pravidelně pečoval. Díky digitálním technologiím a MCAE Systems je nyní zmenšená dřevěná replika Betléma zachována ve 3D datech pro příští generace.

Braunův Betlém - vizualizace (skupina Narození Krista, Klanění pastýřů a Příchodu Tří králů)

Braunův Betlém

Matyáš Bernard Braun pracoval v areálu, který je nazýván Betlémem podle nejvyhledávanějšího sousoší, Betlému, v letech 1717 - 1732. V lese nedaleko hospitalu v Kuksu otesal ostrými řezy skálu, která tam stávala od nepaměti. Biblické výjevy, vytvořené z 26 figurálních plastik v životní velikosti, vytesal do přírodních skal a balvanů na konkrétní objednávku hraběte Františka Antonína Šporka, který chtěl mít v lese nedaleko svého zámku a hospitalu místo pro ztišení, modlitby a přemýšlení nad náboženskou nápravou. I když je Betlém od roku 2002 národní kulturní památkou, stát nemá na jeho opravu a údržbu peníze.

Na místě dnešního Betléma se dochovalo pouze 10 plastik, které jsou v kritickém stavu. O významu Braunova Betléma pro ČR svědčí skutečnost, že je zapsán do tzv. "indikativního seznamu ministerstva kultury". To zjednodušeně konstatuje, že z tohoto seznamu jsou vybírány památky pro zápis UNESCO. Realita památek in natura představuje velmi zdevastované zbytky původního díla. Myšlenka použití moderních digitálních technologií vzešla ze SPŠ kamenické a sochařské v Hořicích. Záměrem bylo v rámci projektu a jeho publicity zachytit současný a pravděpodobný stav díla optickým 3D skenerem. Chybějící a zničené části digitálně zrestaurovat do pravděpodobné podoby haptickým zařízením. Celé komplexní pracoviště, vybavené nejmodernějšími digitálními technologiemi, dodala této škole právě MCAE Systems.

Vizualizace

Odborní technici naší firmy byli požádáni o prezentaci výsledné podoby zrestaurovaného Betléma. Podkladem pro tuto vizualizaci se stala dřevořezba Betléma od Leoše Pryšingera ze Sylvárova, tedy volná kopie plastik zmenšená v poměru 1:7. Nejdříve bylo nutné Betlém s nejmenšími detaily řezbářovy práce naskenovat. Použili jsme optický 3D skener ATOS Compact Scan 5M, abychom získali detailní digitální model tvořený z několika milionů bodů. V software ATOS Professional jsme pak tato digitální data upravili do podoby vhodné k dalšímu zpracování, jako je zacelení děr, redukci geometrie při zachování přesného tvaru, spojení jednotlivých dílců tak, aby nebylo poznat, že jde o naskenovaný model v měřítku 1:7 apod. Poté byl virtuální model předán pracovníkům firmy AllCity, kteří vytvořili působivou animaci včetně věrné simulace povrchu plastik z pískovce.

Jakákoliv forma restaurování této památky mimořádného významu bude vyžadovat, s ohledem na aktuální stav a nedostatek podkladů (např. fotografií), masívní pomoc všemi technickými prostředky. Digitální technologie v celé své šíři, tzn. 3D skener - haptické zařízení - robotické rameno však musí být řízeno a zakončeno prací restaurátora, který formuje jakési šrafování povrchu. Tvůrčí inteligence a zpracování povrchu jako hru světla je a bude doménou člověka. V tomto smyslu je celá High Technology technickou pomocí všem, kteří chtějí navrátit památkám - a to nejen plastikám, ale také třeba archeologickým nálezům - původní tvář nebo chtějí zadokumentovat vše zajímavé, co člověka a lidskou kulturu provází.

Animace Braunova batléma

Související obrázky

Vyjádření našich klientů

  • Od firmy MCAE Systems jsme zakoupili 3D tiskárnu uPrint PLUS pro projekt "Centrum pro výuku a prezentaci hi-technologií", který je zaměřen...

    Ing. Marek Mahdal správce ICT a zařízení, Střední průmyslová škola Uherský Brod

  • Spolupráce této společnosti s designéry na Fakultě strojního inženýrství má již dlouhodobější charakter a přináší oboustranně...

    doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.

Další

Aktuality

Další aktuality