Braunův Betlém - Skenování dřevořezby

30 / 04 / 2012

Unikátní památka – Betlém, vytesaný do skal v blízkosti Kuksu barokním sochařem Matyášem Bernardem Braunem, zaniká přímo před našima očima. Za téměř tři sta let existence se toto ojedinělé dílo dočkalo jen dvou krátkých období, kdy o něj někdo pravidelně pečoval. Díky digitálním technologiím a MCAE Systems je nyní zmenšená dřevěná replika Betléma zachována ve 3D datech pro příští generace.

Braunův Betlém - vizualizace (skupina Narození Krista, Klanění pastýřů a Příchodu Tří králů)

Braunův Betlém

Matyáš Bernard Braun pracoval v areálu, který je nazýván Betlémem podle nejvyhledávanějšího sousoší, Betlému, v letech 1717 - 1732. V lese nedaleko hospitalu v Kuksu otesal ostrými řezy skálu, která tam stávala od nepaměti. Biblické výjevy, vytvořené z 26 figurálních plastik v životní velikosti, vytesal do přírodních skal a balvanů na konkrétní objednávku hraběte Františka Antonína Šporka, který chtěl mít v lese nedaleko svého zámku a hospitalu místo pro ztišení, modlitby a přemýšlení nad náboženskou nápravou. I když je Betlém od roku 2002 národní kulturní památkou, stát nemá na jeho opravu a údržbu peníze.

Na místě dnešního Betléma se dochovalo pouze 10 plastik, které jsou v kritickém stavu. O významu Braunova Betléma pro ČR svědčí skutečnost, že je zapsán do tzv. "indikativního seznamu ministerstva kultury". To zjednodušeně konstatuje, že z tohoto seznamu jsou vybírány památky pro zápis UNESCO. Realita památek in natura představuje velmi zdevastované zbytky původního díla. Myšlenka použití moderních digitálních technologií vzešla ze SPŠ kamenické a sochařské v Hořicích. Záměrem bylo v rámci projektu a jeho publicity zachytit současný a pravděpodobný stav díla optickým 3D skenerem. Chybějící a zničené části digitálně zrestaurovat do pravděpodobné podoby haptickým zařízením. Celé komplexní pracoviště, vybavené nejmodernějšími digitálními technologiemi, dodala této škole právě MCAE Systems.

Vizualizace

Odborní technici naší firmy byli požádáni o prezentaci výsledné podoby zrestaurovaného Betléma. Podkladem pro tuto vizualizaci se stala dřevořezba Betléma od Leoše Pryšingera ze Sylvárova, tedy volná kopie plastik zmenšená v poměru 1:7. Nejdříve bylo nutné Betlém s nejmenšími detaily řezbářovy práce naskenovat. Použili jsme optický 3D skener ATOS Compact Scan 5M, abychom získali detailní digitální model tvořený z několika milionů bodů. V software ATOS Professional jsme pak tato digitální data upravili do podoby vhodné k dalšímu zpracování, jako je zacelení děr, redukci geometrie při zachování přesného tvaru, spojení jednotlivých dílců tak, aby nebylo poznat, že jde o naskenovaný model v měřítku 1:7 apod. Poté byl virtuální model předán pracovníkům firmy AllCity, kteří vytvořili působivou animaci včetně věrné simulace povrchu plastik z pískovce.

Jakákoliv forma restaurování této památky mimořádného významu bude vyžadovat, s ohledem na aktuální stav a nedostatek podkladů (např. fotografií), masívní pomoc všemi technickými prostředky. Digitální technologie v celé své šíři, tzn. 3D skener - haptické zařízení - robotické rameno však musí být řízeno a zakončeno prací restaurátora, který formuje jakési šrafování povrchu. Tvůrčí inteligence a zpracování povrchu jako hru světla je a bude doménou člověka. V tomto smyslu je celá High Technology technickou pomocí všem, kteří chtějí navrátit památkám - a to nejen plastikám, ale také třeba archeologickým nálezům - původní tvář nebo chtějí zadokumentovat vše zajímavé, co člověka a lidskou kulturu provází.

Animace Braunova batléma

Související obrázky

Vyjádření našich klientů

 • Dobrý den, chtěl jsem Vám poděkovat za vstřícné jednání a za včasné doručení 3D tiskárny Mojo. Dnes jsme na ní poprvé zkoušeli...

  Tomáš Hovorka zástupce vedoucího oddělení technické kontroly, ELLA-CS, s.r.o., Hradec Králové

 • 3D tlačiareň uPrint využívame pre výrobu vzorkov, prípravkov a malých komponentov. Sme veľmi spokojní s výsledkami 3D tlače...

  Martin Marcinčák Head of R&D, RF elemets, spol. s r.o., Slovenská republika

Další

Aktuality

 • Pozvánka na MSV NITRA | 24.–27.5.2016

  16 / 05 / 2016

  Události

  Vážení obchodní přátelé, srdečně vás zveme k návštěvě našeho stánku na Mezinárodním strojírenském veletrhu, který se koná ve dnech 24. - 27. května 2016 ve výstavním areálu Agrokomplex Nitra (SK). Neváhejte a přijďte...

 • Nový ATOS ScanBox Series 7 a 8 pro měření velkých dílů

  06 / 05 / 2016

  Produktové novinky

  MCAE Systems rozšiřuje nabízenou produktovou řadu automatizovaných měřicích systémů ATOS ScanBox od společnosti GOM o řadu označovanou jako 7 a 8. Tyto řady plně vyhovují požadavkům automobilového průmyslu, zejména pokud jde o...

Další aktuality